הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

נספחים א' ו-ה': טיפול חשבונאי בעסקאות השאלת ניירות ערך המנוהלות כאשראי וחישוב שנות פרעון של איגרות חוב ושיעורי ההוצאה עליהן

שם ההוראה

נספחים א' ו-ה': טיפול חשבונאי בעסקאות השאלת ניירות ערך המנוהלות כאשראי וחישוב שנות פרעון של איגרות חוב ושיעורי ההוצאה עליהן

תאריך פרסום: 29/11/2020
מספר הוראה: 637B (637-02-07)
מספר חוזר: 2634
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 13/12/2023