הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הוראות מעבר לשנת 2020

שם ההוראה

הוראות מעבר לשנת 2020

תאריך פרסום: 06/12/2020
מספר הוראה: 690-20.1-20.15
מספר חוזר: 2642
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 05/12/2023