הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

נספח ט' – דוגמאות לאופן היישום של ההוראות בדבר מכשירים נגזרים

שם ההוראה

נספח ט' – דוגמאות לאופן היישום של ההוראות בדבר מכשירים נגזרים

תאריך פרסום: 30/08/2018
מספר הוראה: 637-16-90
מספר חוזר: 2568
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 05/12/2023