הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

נספח י"ג – הדגמת אופן החישוב של משך חיים ממוצע אפקטיבי ומתוקנן

שם ההוראה

נספח י"ג – הדגמת אופן החישוב של משך חיים ממוצע אפקטיבי ומתוקנן

תאריך פרסום: 28/04/2015
מספר הוראה: 637-138-139
מספר חוזר: 2634
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 05/12/2023