הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הסדרת מערכות התשלומים והסליקה במשק

תפקידו של בנק ישראל כמפקח על מערכות התשלומים הינו הבטחת יעילותן ויציבותן של מערכות התשלומים בישראל וזאת באמצעות ביצוע אסדרה, הערכה וביקורת למערכות התשלומים המבוקרות. פעילות זו כוללת קביעת עקרונות הפיקוח והתקנת התקנות השונות לכל מסלקה, איסוף מידע לצורך החלטה על מערכת תשלומים כמערכת מבוקרת, כתיבת דוחות ביקורת תקופתיים ושנתיים והשתתפות בפורומים בין-לאומיים העוסקים בפיקוח על מערכות התשלומים ועוד. 

מערכות אלו כוללות הן מערכות טכנולוגיות המבצעות פעולות מיתוג, סילוקין וסליקה והן מערכות כללים (סכמות) המסדירים את אמצעי התשלום.

מערכות התשלומים החשובות בישראל כוללות, בין היתר, את מערכת זה"ב, המיועדת להעברת סכומים גבוהים בזמן אמת ובאופן סופי ואת מסלקת השיקים, המיועדת להעברת ממסרים (שיקים וזיכויים וחיובים שונים) הניתנים על גבי נייר. מסלקות אלה מנוהלות בבנק ישראל במחלקת תשלומים ומערכות סליקה. במסגרת זו בנק ישראל אחראי בעיקר לפעילויות הבאות: ביצוע מעקב שוטף אחר הפעילות במערכות והמשתמשים בהן לשם זיהוי מראש של כשלים; התמודדות עם מקרי כשל תפעולי, טכני או עסקי של מערכות או של אחד המשתתפים בסליקה; מתן תמיכה למשתתפים (הבנקים המסחריים, בנק הדואר, המסלקות האחרות) ומעקב ובקרה על ביצוע סליקת השקל על ידי ה-CLS במערכת זה"ב.

מערכות מבוקרות:

מערכות מבוקרות הינן מערכות תשלומים שלדעת הנגיד, פעילותן חיונית לכלל מערך התשלומים במשק וקיים חשש כי פעילות המערכת באופן בלתי תקין, בלתי יעיל או בלתי אמין עלולה לפגוע במערך התשלומים במשק.

המערכות המבוקרות הפועלות כיום בישראל הן:

  • מערכת זה"ב (זיכויים והעברות בזמן אמת) המופעלת על ידי בנק ישראל;
  • מערכת ה-CLS המופעלת על ידי CLS bank;
  • מערכת "זיכויים, חיובים והעברות תשלומים" המופעלת על ידי מס"ב (מרכז סליקה בנקאי);
  • מערכת "שירותים בכרטיסי חיוב" המופעלות על ידי חברת שב"א (שירותי בנק אוטומטיים);
  • מערכת "מכשירי בנק אוטומטיים" המופעלות על ידי חברת שב"א (שירותי בנק אוטומטיים) ;
גיבוש האסטרטגיה והחזון של מערך התשלומים

בנק ישראל נדרש לעצב חזון ואסטרטגיה ארוכי טווח למערך התשלומים, במסגרת זו מתבצעים יצירה ומיסוד בסיס מעשי לשיתוף פעולה עם שותפים פנימיים וחיצוניים בהליכים אלו; הגדרה והתוויה של החזון והאסטרטגיה של מערך התשלומים והסליקה בישראל לשנים הקרובות תוך בחינת הצורך והמגמות הן של הגופים המשתתפים במערך התשלומים והן של הציבור הרחב המשתמש באמצעי התשלום השונים; ניתוח תרחישים לביצוע תהליכים שונים ובחינת מגמות במערך התשלומים; ביצוע חקר, כתיבת ניירות עמדה וסקרים לשם קידום המדיניות במערך התשלומים.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 02/05/2024