הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

חרבות ברזל– תמיכה בעסקים קטנים

חרבות ברזל– תמיכה בעסקים קטנים

  • 05/12/2023

אודות הכנס

וובינר הסברה על אפשרויות המימון והפיצוי

וובינר הסברה שהוא פרי שיתוף פעולה בין בנק ישראל למשרדי הממשלה (רשות המסים, החשכ"ל והסוכנות לעסקים קטנים). הוובינר מרכז במקום אחד את כל הכלים והמידע הנדרש כדי להכיר את אפשרויות המימון והפיצוי לעסקים קטנים בעקבות מלחמת חרבות ברזל: מתווה להקלות בהלוואות פיננסיות, הקרנות בערבות מדינה, קרן הפיצויים, תכנית להלוואות מוניטריות וכלי סיוע לעסקים קטנים.

 

שם ההרצאה/ הפאנל

קישורים

דברי ברכה - ורד יפת - מנהלת יחידת קשרי קהילה, בנק ישראל

מתווה להקלות בהלוואות פיננסיות - איילון בנימין אחראי תחום הסברה - הפיקוח על הבנקים, בנק ישראל

הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים - שחר בן צבי – הממונה על ערבויות מדינה החשב הכללי, משרד האוצר

תכנית הלוואות מוניטריות לטובת העמדת אשראי לעסקים - מימי רגב – מנהלת יחידת שוק הכספים והנזילות, חטיבת השווקים, בנק ישראל

כלי סיוע לעסקים קטנים ובינוניים - נעמי הימיין רייש – מ"מ מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 27/12/2023