לצפייה בהודעה כקובץ לחץ כאן

  • נקבעו תקנות על פיהן שיקים שסורבו מכיוון שלא היה להם כיסוי בחודש אוקטובר לא יכללו ברשימת השיקים המביאה להטלת הגבלה על החשבון עליו הם משוכים. הקלה זו הוארכה לאוכלוסיות מסוימות גם עבור חודש נובמבר.
  • האוכלוסייה הזכאית להקלות גם בחודש נובמבר כוללת בין השאר את תושבי הישובים שנפגעו, משרתי ומשרתות מילואים ובנות ובני זוגם, נעדרים, חטופים או שבויים ובני משפחותיהם, נפגעי פעולות איבה ובני משפחותיהם ועוד, הכול כמפורט בתקנות.
  • בנוסף, השיקים שלא נכללו ברשימה יוסרו גם מרשימת השיקים למשלוח התראה בגין חמישה שיקים ללא כיסוי.

בעקבות מלחמת חרבות ברזל ומצב החרום במשק, ועל בסיס שיתוף פעולה בין משרד המשפטים לבנק ישראל ובאישור ועדת חוקה, חוק ומשפט, קבע שר המשפטים, יריב לוין, ביום חמישי 26 אוקטובר, 2023, מתוקף סמכותו לפי חוק שיקים ללא כיסוי, תקנות לפיהן שיקים שסורבו בגלל שלא היה להם כיסוי, במהלך חודש אוקטובר, לא יכללו ברשימת השיקים המביאה להטלת הגבלה על חשבון השיקים שעליו הם משוכים. בהתאם שיקים אלו יוסרו גם מרשימת השיקים למשלוח התראה בגין חמישה שיקים ללא כיסוי. בנוסף, הקלות אלו יחולו על קבוצות אוכלוסיות זכאיות, כגון תושבי הישובים שנפגעו, משרתי ומשרתות מילואים ובנות ובני זוגם, נעדרים, חטופים או שבויים ובני משפחותיהם, נפגעי פעולות איבה ובני משפחותיהם ועוד, הכול כמפורט בתקנות, למשך חודש נוסף, דהיינו עד סוף חודש נובמבר.

חשוב לשים לב כי לגבי ההקלות שיינתנו בחודש נובמבר, למעט תושבי הישובים שנפגעו (בהתאם לרשימת היישובים המנויה בתוספת לחוק דחיית מועדים), יתר הזכאים יצטרכו לפנות לבנק על מנת ליידע אותו בעניין זכאותם להקלות אלו, שכן המידע בדבר השתייכותם לאותן קבוצות אוכלוסייה לא מצוי בידי הבנקים.

חשוב לציין שגריעת השיקים אינה פוטרת מהחובה להעברת התשלום למוטב ומהשלכות שליליות אחרות שעלולות להיות לאי תשלום השיק, כדוגמת פתיחת הליך בהוצאה לפועל לנוכח זכות המוטב לפעול לגביית השיק באמצעות לשכת ההוצאה לפועל או השפעה על חיתום האשראי של הלקוח.

הפיקוח על הבנקים פועל להגברת המודעות להקלות במטרה להעלות את שיעור מיצוי זכויות הלקוחות בקרב האוכלוסיות הזכאיות להארכה עד סוף חודש נובמבר, בין היתר באמצעות הנחיה לשינויים במשלוח ההודעות ללקוח בקשר עם שיקים ללא כיסוי.

המפקח על הבנקים, מר דניאל חחיאשוילי: "אני מודה למשרד המשפטים על העבודה המשותפת וקידום הנושא החשוב. חשוב שתעמוד בעת הזאת לזכות הנפגעים היכולת למנוע הטלת סנקציות משמעותיות על חשבונם, יחד עם שהות שתאפשר להם להתארגן כלכלית באופן מדורג בהתאם לשלבי השיקום מהמצב הקשה אליו נקלעו. כמו כן, אני קורא לציבור הזכאים לעשות שימוש מושכל בהקלות שניתנו על ידי התקנות. ככל שהדבר ניתן, אני ממליץ להגיע להסדר תשלומים חלופי עם המוטב, ולפעול למניעת הצגת שיקים ללא כיסוי בחשבון ככל האפשר."

המשנה ליועצת המשפטית לממשלה (משפט אזרחי), עו"ד כרמית יוליס: "אני מודה לשר וליו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט על קידום מהיר ונחוץ של המהלך שיוכל להביא להקלה וסיוע לכלל האוכלוסייה, ובפרט לאוכלוסיות שנפגעו באופן ישיר מהמצב הבטחוני הקשה במדינתנו. תודה מיוחדת לבנק ישראל על שיתוף הפעולה החשוב בעניין זה. אדגיש כי מטרת התקנות היא להקל על ההתמודדות הכלכלית בסיטואציה המורכבת של המלחמה אנו פועלים כל העת על מנת לקדם מענים נוספים ומשלימים במישור האזרחי לנפגעים הזקוקים לסיוע."

לינק לצפייה בתקנות שיקים ללא כיסוי:

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p220k3_004.htm

https://www.boi.org.il/roles/supervisionregulation/legislation/leg182d/