הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק) התשפ"ד- 2023

קובץ חקיקה בנושא

תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק) התשפ"ד- 2023

תאריך פרסום: 01/11/2023
קובץ חקיקה מס': 182D
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 01/11/2023