לצפייה בהודעה כקובץ לחץ כאן

מלחמת חרבות ברזל מטילה נטל כלכלי על רבים מאזרחי המדינה, דבר שצפוי לקבל ביטוי בנתונים שידווחו למערכת נתוני אשראי, אשר משמשים נותני אשראי שונים לשם הערכת הסיכון שבמתן הלוואות ללווים. השינוי בנתונים עלול להשפיע לרעה על דירוגי הלווים, על היכולת שלהם לקבל אשראי ועל תנאי האשראי.

הממונה על שיתוף נתוני אשראי בבנק ישראל הנחה את מקורות המידע המדווחים למאגר לזהות ולסמן את הנתונים השליליים שידווחו על רקע המצב הביטחוני והשלכותיו על אזרחי המדינה. סימון המידע יאפשר ללשכות האשראי ולנותני האשראי להבחין בין מידע שלילי שנוצר לפני המלחמה למידע שלילי שנוצר לאחר שפרצה המלחמה.

במקביל פנה הממונה אל מקורות המידע ודרש מהם להקפיד לדווח על הקלות עסקיות שנתנו ללקוחות באופן שתואם לרישומים במערכות הפנימיות שלהם, אשר ככלל אינם אמורים לבטא אינדיקציה שלילית לגבי הלקוח בגין אותן הקלות. במסגרת זו ניתנו הבהרות לגבי אופן הדיווח הנדרש במקרים הבאים: דחייה או הקפאת תשלומי הלוואות, פיגורים חדשים בעסקאות, צ'קים שחזרו או הוראות לחיוב חשבון שחזרו. הנחיות אלו נועדו להבטיח דיווח נתונים מדויקים על מצב הלקוחות ולמנוע פגיעה שאינה ראויה בהם.

מנכ"לית בנק ישראל, שולמית גרי: "הצעדים שמפרסם הממונה על שיתוף בנתוני אשראי היום הם נדבך נוסף של סיוע שבנק ישראל מביא לציבור כדי לצלוח את התקופה המאתגרת הזו ולחזק את החוסן הלאומי של אזרחי מדינת ישראל. אנו בבנק ישראל נמשיך לתת מענה לסוגיות הכלכליות השונות הנובעות מהמלחמה ונגבש צעדים תומכים ומסייעים כלכלית בהתאם לכלים העומדים לרשותנו נוכח המצב הביטחוני ולמען הציבור."

אייל חדד, הממונה על שיתוף נתוני אשראי בבנק ישראל: "ההתאמות שברצוננו לערוך יאפשרו למערכת נתוני אשראי לשקף בצורה מהימנה את מוסר התשלומים של הלקוח, ויתמכו במתן אשראי ללקוח במהלך המשבר ולאחריו".

אנו חוזרים ומבקשים להפנות את תשומת לב הציבור לשירותים שמציעים נותני האשראי במטרה להקל על הלקוחות. בהקשר זה מוצע ליצור קשר עם נותני האשראי להם התחייבתם, ולבחון אפשרויות לדחייה או לפריסת תשלומים ככל שהדבר נדרש לכם. מידע נוסף ופרטי קשר אפשר למצוא באתר האינטרנט של בנק ישראל:

https://www.boi.org.il/bank-of-israel/iron-swords/

בהקשר לכך, אנו ממליצים לפעול בתיאום עם נותני האשראי  על מנת למנוע,  ככל שניתן, מצבים של חריגה ממסגרות אשראי, החזרת צ'קים או פיגור בתשלומים. חריגה או פיגור שלא הוסדרו מראש עלולים לפגוע בדירוג האשראי וביכולת לקבל אשראי בתנאים טובים בעתיד.

מוקד הממונה על נתוני אשראי בבנק ישראל: 6194*