לצפייה בהודעה זו כקובץ לחץ כאן

בנק ישראל קיים היום סמינר חינוך פיננסי שעוסק בקידום האוריינות וההכלה הפיננסית בציבור הישראלי בכלל ובחברה הערבית בפרט. בסמינר השתתפו כל בעלי העניין הרלבנטיים שעוסקים בתחום ובכללם: נציגים מהמגזר הציבורי ומהממשלה, נציגי הרגולטורים הפיננסיים, נציגים ומובילי דעה מהחברה הערבית על כל גווניה, מומחים בתחום מהמגזר הפרטי ומהאקדמיה, ונציגים מעמותות חברתיות העוסקות בנושא.

בסמינר הוצגו לראשונה נתונים עדכניים על האוריינות הפיננסית בציבור הישראלי ובפילוח לפי קהלים שונים באוכלוסייה מסקר חלוץ שערך בנק ישראל לאחרונה. בנוסף, במהלך הסמינר הוצגו בזווית אישית האתגרים להתנהלות פיננסית בחברה הערבית; התקיים פאנל שדן בשילוב הכוחות בין הגורמים השונים לקידום החינוך הפיננסי בחברה הערבית; ונערכו סדנאות ודיון בשולחנות (Workshops) כסיעור מוחות ראשוני בין כל השחקנים לקידום הנושא.

נגיד בנק ישראל, הפרופסור אמיר ירון, הציג את החשיבות הרבה שבנק ישראל מייחס לקידום החינוך הפיננסי  - כרכיב משמעותי שיסייע לכלל האוכלוסיות לפתח מיומנויות שיאפשרו להן להתמודד עם ההזדמנויות הפיננסיות והסיכונים בעולם הפיננסי המשתנה והמורכב. הנגיד הדגיש בדבריו כי השקעה בחינוך פיננסי משפיעה על היכולת של האדם או המשפחה שמגיעים מרקע כלכלי – חברתי נמוך לשפר את מצבם הכלכלי ולהגדיל את שוויון ההזדמנויות בחברה.

מצ"ב לינק לדבריו המלאים של נגיד בנק ישראל היום בכנס

הגב' נורית פלתר איתן – מנהלת מחלקת תקשורת, הסברה וקשרי קהילה בבנק ישראל שמובילה את הנושא בבנק, הציגה לראשונה ממצאים עדכניים מסקר שערך בנק ישראל על מצב האוריינות הפיננסית בציבור הישראלי בהשוואה למדינות ה– OECD ובפילוח לפי קהלים שונים בחברה הישראלית.

מהסקר עלה כי מדד הידע בציבור הישראלי נמוך מהיעד ונמוך מעט גם בהשוואה ל – OECD. זאת, בעיקר בשל העדר הבנת פיזור סיכונים והעדר הבנת השפעת האינפלציה על כח הקניה. ממצאי הסקר הצביעו על פערים גבוהים בתוך הקהלים השונים בחברה הישראלית ברמת האוריינות הפיננסית, ובפרט בציבור הערבי שנמצא חלש משמעותית מיתר הקהלים באוכלוסייה ומה– OECD כמעט בכל המדדים שנבדקו בסקר (ידע, התנהגות, גישה, חוסן פיננסי, רווחה כלכלית ועוד).

עוד עלה כי שיעור גבוה מהציבור הישראלי נוהג לכסות את הגירעונות השוטפים באמצעות הלוואות - תופעה זו בולטת לרעה במיוחד בחברה הערבית. זאת בעוד, הציבור הישראלי בולט לטובה בהיקף החסכונות ותשלום חשבונות במועדם ביחס לנהוג ב- OECD.

לפירוט ממצאי הסקר המלאים שהוצגו בסמינר לחץ כאן

נורית פלתר איתן: "אני מאוד נרגשת היום להשיק פעילות חשובה ברמה לאומית מטעם בנק ישראל, וכל השותפים החשובים בממשלה ומחוצה לה רתומים אליה. זוהי יריית הפתיחה לעבודה משותפת. המטרה שלנו היא להביא את כל השותפים מסביב לשולחן ולייצר שיתוף ופעילות מרוכזת ואחודה המלווה במתודולוגיה ונתונים, לאגם את כל המשאבים האפשריים כדי שהאניה תנוע בסינרגיה ביחד לכיוון הנכון.  זה לא Nice to have – זה Must Have"

בשיחה עם הגב' לוסי אהריש – עיתונאית, שחקנית ומגישת טלוויזיה מהחברה הערבית – בנושא "על נשים, כסף והחברה הערבית", שמענו מהזווית האישית על האתגרים עמה מתמודדת החברה הערבית בהקניית חינוך פיננסי.

מר יואב סופר – היועץ למשנה לנגיד הבנק שריכז את הצוות הבין משרדי לגיבוש תכנית לאומית להכלה פיננסית – (לקריאת הדוח המלא שפורסם ביולי האחרון לחץ כאן) סיפר על המלצות הצוות והדגיש את החשיבות הרבה בהנגשת השירותים הפיננסיים גם לקהל הערבי.

יואב סופר: "שירותים פיננסיים הינם תשתית חיונית במשק מודרני בדיוק כמו מים זורמים וחיבור לאינטרנט והאוכלוסייה כולה צריכה להיות מסוגלת לעשות בהם שימוש. אני קורא לגופים הפיננסיים להתאים את המוצרים הפיננסיים ואת התכנים לקהל הערבי, ולהנגיש את הממשקים התפעוליים, כמו אתר האינטרנט, אפליקציות התשלומים, והקמפיינים השיווקיים - גם לשפה הערבית עבור אותו חלק בחברה שמתקשה לצרוך את המוצרים בשפה העברית".

בנוסף, התקיים פאנל שכותרתו "משלבים כוחות לקידום חינוך פיננסי בחברה הערבית" בהנחיית הגב' ורד יפת מנהלת היחידה לקשרי קהילה ומרכזת את נושא החינוך הפיננסי בבנק ישראל, ובהשתתפות שחקנים רלוונטיים מהמגזר הציבורי ומהחברה הערבית:

  • גב' שירין נאטור חאפי – מנהלת האגף לחינוך ערבי במשרד החינוך
  • גב' הדר הורן – סמנכ"ל תקשורת וממונה על החינוך הפיננסי ברשות ניירות ערך
  • גב' נרדין ארמלי – יועצת לכלכלת משפחה, עורכת ומגישה תכנית רדיו כלכלית וחברת הנהלה באגוד היועצים והמאמנים לכלכלת משפחה.
  • גב' טל הראל מתתיהו – ראש מטה המפקח על הבנקים
  • ד"ר סאמי מיעארי – מרצה במחלקה ללימודי עבודה באוניברסיטת תל אביב, ומייסד ומנכ"ל הפורום הכלכלי - ערבי

הפאנל דן בחסמים המרכזיים, באופן יצירת האמון שיקדם חינוך פיננסי בצמתי החלטה ומעגלי החיים של התרבות הערבית כדי להביא את השינוי.

בסוף הסמינר התקיימו סדנאות מעשיות ((Workshops במטרה לרתום את המשתתפים השונים ולקיים שיח ראשוני בנושאים מרכזיים שיאפשרו לבסס בהמשך תכניות פעולה מעשיות.

הסדנאות עסקו בשני נושאים מרכזיים שכל אחד מהם נפתח בהרצאה מקצועית ולאחר מכן התקיים דיון סביב השולחן:

החלק הראשון - "(אי) רציונליות בהחלטות כלכליות" - עסק בנושאים למחקר ומדידה של כלכלה התנהגותית בחברה הערבית שיכולים להוביל לשינוי. את ההרצאה המקצועית בנושא העבירה ד"ר מורן אופיר – מרצה בכירה מאוניברסיטת רייכמן.

החלק השני - "מעגלי החיים והאתגרים בחברה הערבית" - עסק בהובלת השינוי מבחינת התכנים, המתודולוגיות וקהלי היעד המתאימים. את ההרצאה המקצועית בנושא העביר חסן אבו שעלי – מנכ"ל GoodDeeds פעיל ויזם בחברה הערבית.

קרדיט לתמונות: עוז שכטר