הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

פרסומים תקופתיים

על דוח היציבות הפיננסית

על דוח היציבות הפיננסית

דוח היציבות הפיננסית של בנק ישראל מתפרסם פעמיים בשנה. בדוח זה מבטאים כלכלני הבנק את הערכתם בעניין החשיפות לסיכונים העיקריים הנשקפים למערכת הפיננסית, מנתחים את החשיפות ומעריכים תרחישי סיכון פוטנציאליים. הדוח החצי שנתי הראשון הנו דוח מלא, הכולל ניתוח של כלל ערוצי החשיפה והסיכונים הפוטנציאליים למערכת הפיננסית; זאת לצד ניתוח יציבותם של המוסדות הפיננסיים ועמידותם. הדוח החצי שנתי השני הנו דוח מקוצר שמתמקד בעדכון ההתפתחויות החדשות שהתרחשו בתקופה הנסקרת ומרחיב בנושאים עדכניים הנוגעים ליציבותה של המערכת הפיננסית

דוח היציבות הפיננסית

22
31/01/2024

דוח היציבות הפיננסית למחצית השנייה של 2023

02/08/2023

דוח היציבות הפיננסית למחצית הראשונה של 2023

08/02/2023

דוח היציבות הפיננסית למחצית השנייה של 2022

דוח היציבות הפיננסית למחצית השנייה של 2022
10/08/2022

דוח היציבות הפיננסית למחצית הראשונה של 2022

דוח היציבות הפיננסית למחצית הראשונה של 2022
14/02/2022

דוח היציבות הפיננסית למחצית השניה 2021

דוח היציבות הפיננסית למחצית השניה 2021
11/08/2021

דוח היציבות הפיננסית למחצית הראשונה 2021

דוח היציבות הפיננסית למחצית הראשונה 2021
01/02/2021

דוח היציבות הפיננסית למחצית השניה של 2020 על רקע משבר הקורונה

דוח היציבות הפיננסית למחצית השניה של 2020 על רקע משבר הקורונה
11/08/2020

דוח היציבות הפיננסית למחצית הראשונה של 2020 בצל משבר הקורונה

דוח היציבות הפיננסית למחצית הראשונה של 2020 בצל משבר הקורונה
18/12/2019

דוח היציבות הפיננסית למחצית השניה של 2019

דוח היציבות הפיננסית למחצית השניה של 2019
30/06/2019

דוח יציבות פיננסית למחצית הראשונה של 2019

דוח יציבות פיננסית למחצית הראשונה של 2019
1