הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מערכת זה"ב (זיכויים והעברות בזמן אמת), שהושקה בישראל בסוף יולי 2007, היא מערכת מסוג RTGS (Real Time Gross Settlement), הפועלת במרבית המדינות בעולם (המפותחות והמתפתחות). זו מערכת מתקדמת לסליקה יעילה ואמינה של התשלומים השקליים במשק, בזמן אמת ובאופן סופי. המערכת פועלת במקביל לשיטת הסליקה הרגילה, שבה הפעולות המועברות באמצעות המסלקות אינן סופיות במהלך יום העסקים. לעומת זאת, הוראות התשלום המועברות במערכת זה"ב מבוצעות מייד והן סופיות עם ביצוען. המערכת מבטיחה למשתמשים בה ביצוע מהיר ובטוח של תשלומים בכל רגע נתון: פעולת הסליקה מתבצעת בתוך דקות ספורות, היא אינה ניתנת לביטול, ומקבל התשלום יכול לעשות בו שימוש מיידי, בלי להיחשף לסיכונים.

  • סופיות - התשלום הוא סופי ואינו ניתן לביטול ו/או להחזרה.
  • מיידיות - התשלום מבוצע מייד; מקבל התשלום רשאי להשתמש בכסף בתוך דקות מרגע ביצוע התשלום (להוציא מקרים חריגים).
  • המערכת מקנה רמת בטיחות גבוהה, בהתאם לתקנים של הרשות לאבטחת מידע, באמצעות שימוש בממשק תקשורת SWIFT ובקוד IBAN (מספר זה"ב).

מי שיכולים להפיק תועלת רבה מהשימוש במערכת זה"ב הם מנהלי הכספים והחשבים של כל הגופים והחברות המעבירים ומקבלים בכל יום הוראות תשלום חשובות ודחופות: הגופים המוסדיים (קרנות הפנסיה, קופות הגמל וחברות ביטוח), חברות ומפעלים גדולים ובינוניים, בתי השקעות, ברוקרים פרטיים והעוסקים בהמרות שקל-מט"ח (בצד השקלי של פעילותם).

למקבל תשלום המעוניין לקבל את הכסף מייד, או חושש שהתשלום לא יהיה סופי, כדאי לדרוש מהמשלם להעביר לו את התשלום באמצעות מערכת זה"ב.
מערכת זה"ב מאפשרת גם למשקי הבית לבצע בה עסקאות, למשל:

עסקאות הכרוכות בהעברת טובין כנגד תשלום
בעסקאות של העברת בעלות על נכס, כגון מכירת דירה או רכב
בעסקאות דחופות או בעלות חשיבות מיוחדת לאחד הצדדים ובעיקר בעסקאות בסכומים גבוהים.
כאשר יש חשש שהמשלם לא יעמוד בהתחייבויותיו.​

השימוש במערכת זה"ב אינו מוגבל לא בסכום מינימום ולא בסכום מקסימום.

יש להצטייד מראש במספר הזה"ב (IBAN) של המוטב ובשם המוטב באנגלית.
מספר הזה"ב הוא קוד, המורכב, בין היתר, מקוד הבנק, הסניף ומספר החשבון של הלקוח. את מספר הזה"ב תוכל לקבל מהבנקאי שלך. חלק מהבנקים מאפשרים לקבל את מספר הזה"ב גם באמצעות האינטרנט, הטלפון או מכשיר בנק אוטומטי.
יש לפנות לבנק שבו מנוהל חשבונך בשקלים ולבקש לבצע העברה מיידית בזה"ב.
חלק מהבנקים מאפשרים לבצע העברת זה"ב באמצעות אתרי האינטרנט שלהם.

בנק ישראל הוא "הבנקאי של הבנקים": הבנקים מנהלים בו את חשבונותיהם. האינטרס של בנק ישראל, כבנק מרכזי, הוא לשמור על היציבות הפיננסית ולמזער סיכונים במערך התשלומים והסליקה, ולכן חשוב שמערכת קריטית כמערכת זה"ב תופעל על ידו. כך מקובל גם במדינות אחרות. בנק ישראל הוא הגוף שהוביל את המהלך, ובזאת הכניס את ישראל למעגל המדינות המפותחות בתחום התשלומים והסליקה.​

הסליקה במערכת זה"ב מתבצעת לאורך כל יום העבודה בזמן אמת. כל הוראת תשלום המגיעה למערכת נסלקת בנפרד, ללא קיזוז בין תנועות החובה והזכות של הבנק השולח. עם קבלת ההוראה מהלקוח, משגר סניף הבנק שלו הוראת תשלום אל מרכז הבנק, ומשם היא מועברת ישירות אל מערכת זה"ב שמתופעלת בבניין בנק ישראל בירושלים. אם לבנק השולח יש יתרה מספיקה בחשבונו בבנק ישראל, פעולת הסליקה מבוצעת מייד: המערכת מחייבת את חשבונו של הבנק השולח ומזכה את חשבונו של הבנק המקבל. לאחר השלמת הפעולה נשלחות הודעות אישור לשני הבנקים, והבנק המקבל מזכה את חשבון המוטב.

בעסקאות הכרוכות בהעברת טובין כנגד תשלום.
בעסקאות של העברת בעלות על נכס, כגון: מכירת דירה או רכב.
בעסקאות דחופות או בעלות חשיבות מיוחדת לאחד הצדדים ובעיקר בעסקאות בסכומים גבוהים.
בעסקאות בהן יש חשש שהמשלם לא יעמוד בהתחייבויותיו הכספיות.

כל לקוח רשאי לבצע העברות במערכת זה"ב באמצעות בנק מסחרי ישראלי שבו הוא מחזיק חשבון בשקלים.

השימוש במערכת זה"ב אינו מוגבל לא בסכום מינימום ולא בסכום מקסימום.

מערכת זה"ב משלבת רכיבים מתקדמים ביותר, המבטיחים למשתתפים בה רמת בטיחות גבוהה. הממשק בין המערכת לבין המשתתפים העיקריים - הבנקים המסחריים ומסלקות הבורסה לניירות ערך - מבוצע באמצעות מערכת SWIFT - התקן הבין-לאומי המקובל להעברת כספים בטוחה במדינות רבות בעולם. כן עומדת מערכת זה"ב בדרישות המחמירות של הרשות הממלכתית לאבטחת מידע בישראל. האמצעים הטכנולוגיים שלה משלבים מערכות שליטה ובקרה על כל התשתיות והיישומים של המערכת. לצדן מותקנים במערכת זה"ב אמצעי גיבוי מתקדמים, המאפשרים להתגבר על תקלות באמצעות מעבר לאתר מרוחק.
מספרי חשבונות הבנקים במערכת הוגדרו במבנה אחיד, דבר המאפשר להעביר את התשלום לחשבון המוטב ישירות, ללא מגע יד אדם. ההתקשרויות למערכת זה"ב הן באמצעות התקן הבין-לאומי לזיהוי חשבונות בנק – (International Bank Account Number) IBAN. מספר IBAN מורכב ממחרוזת של תווים, המציינים את מספר חשבון הבנק, מספרי הבנק והסניף, סימון המדינה ושתי ספרות ביקורת.

כתוצאה מכך ניתן לכל חשבון בנק מספר חד-חד ערכי, המבטיח הפחתה משמעותית של מספר ההוראות השגויות המועברות במערכת. לסימולטר IBAN>

הפעלת מערכת זה"ב ביולי 2007 הזניקה את המערכת הפיננסית בישראל בכמה דרגות, והציבה אותה בשורה אחת עם המדינות המפותחות בעולם. דרך פעולתה של מערכת זה"ב שונה לחלוטין מזו של מערכות התשלומים והסליקה הרגילות. כך, לדוגמה, במסלקת הצ'קים, הממשיכה לפעול לצדה של מערכת זה"ב, מזוכה חשבונו של מקבל השיק במועד התשלום רק על תנאי. הבנק שממנו נמשך הצ'ק רשאי שלא לכבד את הוראת התשלום, ובמקרה כזה מוחזר השיק, בדרך הכלל, למחרת הפקדתו. לכן סופיות התשלום נקבעת, בשיטה זו, באיחור. פרק הזמן שעובר בין ביצוע הוראת התשלום באמצעות צ'ק לבין אישורה הסופי חושף את מקבל התשלום לשורה של סיכונים. סיכונים אלה עלולים להתפתח לכלל סיכון מערכתי, שבו חוסר היכולת של אחד המשתתפים במערכת התשלומים לעמוד בהתחייבויותיו פוגע ביכולת התשלום של משתתפים אחרים במערכת.

מערכת זה"ב - שהסליקה באמצעותה מתבצעת בזמן אמת, ללא שהות בין ביצוע הוראת התשלום לבין אישורה - מכניסה לפעילות הסליקה בארץ ממד חדש, ונותנת מענה יעיל לבעייתיות הכרוכה בשיטות התשלום האחרות. המשתמשים במערכת זה"ב יודעים מייד עם ביצוע ההעברה הכספית כי התשלום שקיבלו הוא סופי ואינו ניתן לביטול, בדומה לתשלום במזומן. המערכת מאפשרת ליחידים ולגופים עסקיים במשק לבצע העברות כספיות במהירות ובאמינות, וביכולתה להסיר את סימן השאלה המרחף מעל מערכת התשלומים הרגילה. הוראות התשלום מתבצעות ביעילות ובזמן אמת, ביצוע כל הוראה נמשך דקות ספורות בלבד, ועם השלמתה היא, כאמור, סופית ובלתי ניתנת לביטול.

בדרך זו מערכת הסליקה החדשה לא רק מגבירה את ביטחונו של הלקוח הבודד, אלא משפרת במידה ניכרת גם את רמת הביטחון במערך הסליקה ובכל מערכות התשלומים המתחברות אליו. מערכות הסליקה הקיימות מאפשרות, כאמור, להחזיר תשלומים, המצטברים בכל שנה לסכומים נכבדים למדי. בשנת 2008, למשל, הוחזרו במסלקת הנייר ובמס"ב כ-7.5 מיליון שיקים והוראות תשלום אחרות בהיקף כולל של כ-26 מיליארד שקלים. התשלומים החוזרים עלולים לגרום לתגובת שרשרת, שתפגע במשתתפים נוספים בסליקה, ותיצור אי ודאות רבה בכל מערך התשלומים במשק. מערכת זה"ב מספקת פתרון למכשלה זו. הפעילות במערכת החדשה היא חלופה בטוחה לשימוש בצ'קים, ובכך היא מגבירה מאוד את הביטחון במערך התשלומים כולו. נוסף על הסליקה הדו-צדדית של לקוח מול לקוח ובנק מול בנק, משמשת מערכת זה"ב גם "מסלקה של המסלקות", מאחר שבנק ישראל משמש סולק סופי של הסליקה הבין-בנקאית. המערכת מקושרת ישירות אל מערכות התשלומים במשק (מסלקת הנייר, מס"ב ומסלקות הבורסה) ואל המערכות הפנימיות בבנק ישראל. המסלקות משגרות אל המערכת, בחלונות זמן קבועים מראש, הוראות תשלום רב-צדדיות (חיוב של מספר בנקים כנגד זיכוי של מספר בנקים אחרים). הוראות תשלום אלו נסלקות במערכת זה"ב על בסיס רישום נטו, המחשב את ההפרש בין סך התקבולים לבין סך התשלומים לכל משתתף.

המשתתפים במערכת הם כל התאגידים הבנקאיים בישראל, בנק הדואר, בנק ה-CLS, המסלקות (מס"ב, מסלקות הבורסה, מסלקת השיקים) וחטיבות בנק ישראל. ​

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 16/04/2023