הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

שערי חליפין יציגים

ריבית בנק ישראל
4.75%
מועד ההחלטה הבא: 01/01/2024
אינפלציה
3.7%
ב-12 החודשים האחרונים
הסדרת המסחר במטבע חוץ ופרסום שער החליפין היציג

הסדרת המסחר במטבע חוץ ופרסום שער החליפין היציג

המסחר במטבע חוץ מתנהל בעיקר בין הבנקים לבין לקוחותיהם בארץ ובחו"ל ובין הבנקים לבין עצמם. כיום מדיניות שער החליפין מבוססת על ניוד חופשי של שער השקל ביחס למטבעות אחרים. עם זאת, הבנק שומר לעצמו את האפשרות להתערב במסחר במטבע חוץ בעת הצורך. מאז תחילת שנות התשעים הוסר בהדרגה הפיקוח על מט"ח בתהליך ליברליזציה. כיום אין מגבלות פיקוח כלשהן. סעיף 4(3) לחוק קובע כי על בנק ישראל "לתמוך בפעילות הסדירה של שוק מטבע החוץ בישראל". במסגרת תפקיד זה עוקבת חטיבת השווקים אחר תפקוד השוק. בכל יום עסקים במטבע חוץ בישראל מפרסם בנק ישראל את שערי החליפין היציגים של השקל מול מטבעות זרים. שערים יציגים אלה מבוססים על השערים השוררים בשוק בעת קביעתם. ראוי לציין כי השער היציג הוא אינדיקטור לשער החליפין השורר במשק, אך אין לו מעמד מחייב על פי דין. לפיכך רשאים צדדים בעסקאות הצמודות למטבע חוץ לבצען בכל שער חליפין המוסכם ביניהם. ​​
שם המטבע שער יציג
עדכני ל: 01/12
שינוי יומי גרף
דולר אמריקני USD 3.7390 עליה 0.673%
לירה שטרלינג GBP 4.7312 עליה 0.762%
ין יפני 100 יחידות JPY 2.5291 עליה 0.573%
אירו EUR 4.0743 עליה 0.493%
דולר אוסטרליה AUD 2.4764 עליה 1.024%
דולר קנדי CAD 2.7644 עליה 1.331%
כתר דני DKK 0.5465 עליה 0.497%
כתר נורווגי NOK 0.3477 עליה 0.579%
ראנד דרום אפריקאי ZAR 0.1994 עליה 1.27%
קרונה שוודית SEK 0.3576 עליה 0.761%
פרנק שווצרי CHF 4.2795 עליה 0.877%
דינר ירדני JOD 5.2686 עליה 0.63%
לירה לבנונית 10 יחידות LBP 0.0025 0%
לירה מצרית EGP 0.1210 עליה 0.749%
נומינלי אפקטיבי עדכני ל: 01/12 עליה 0.586%

לתשומת לבכם, היחס בין ין לשקל הוא 100 לשקל אחד, והלירה הלבנונית היא 10 לשקל אחד.