הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הוראות נזילות

ריבית בחלון האשראי/ פיקדונות
פיקדונות 4%
אשראי 5%
בתוקף עד 29/02/24
ריבית בחלון האשראי/ פיקדונות
פיקדונות 4%
אשראי 5%
בתוקף עד 29/02/24

חובת הנזילות

על פי סעיף 38 לחוק בנק ישראל (2010) מוטלת על התאגידים הבנקאיים חובת נזילות – חובה להחזיק נכסים נזילים כרזרבה בהתאם להוראות הנזילות.
הנכסים הנזילים הם חלק מבסיס הכסף, וכוללים את המזומן שבכספות הבנקים ואת חשבונות העו"ש של הבנקים בבנק ישראל.
 
שיעור חובת הנזילות תלוי בסוג הפיקדון: 6% על פיקדונות עו"ש; 3% על פיקדונות לטווחים של שבוע עד שנה; על פיקדונות מעל שנה אין חובת נזילות.
החל מה-27/1/2011 הייתה בתוקף חובת נזילות של 10% על עסקאות בנגזרי מט"ח מול תושבי חוץ ((swap ו - (forward),  והיא בוטלה ב-30/10/14.
 
בנק ישראל אינו משלם לבנקים ריבית על חובת הנזילות ועל עודפי הנזילות.

להלן הוראות הנזילות: