הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

פקדונות תקופתיים

ריבית בחלון האשראי/ פיקדונות
פיקדונות 4.25%
אשראי 5.25%
בתוקף עד 04/01/24
4.75%
ריבית בנק ישראל
מועד ההחלטה הבא: 01/01/2024
3.7%
אינפלציה
ב-12 החודשים האחרונים
ריבית בחלון האשראי/ פיקדונות
פיקדונות 4.25%
אשראי 5.25%
בתוקף עד 04/01/24
4.75%
ריבית בנק ישראל
מועד ההחלטה הבא: 01/01/2024
3.7%
אינפלציה
ב-12 החודשים האחרונים

תוצאות המכרזים המוניטריים על הפקדונות התקופתיים

יום הערך מספר הימים סכום ההקצאה במליוני ש"ח סכום הביקוש במליוני ש"ח הזכייה אחרי סליקה במליוני ש"ח סכום הזכייה במליוני ש"ח ריבית הסגירה באחוזים הריבית המשוקללת אחרי סליקה הריבית המשוקללת באחוזים אחוז ההקצאה
30/11/2023 35 35,000 178,082 35,000 35,000 4.76 4.76 4.76 12.26
26/10/2023 35 35,000 177,307 35,000 35,000 4.76 4.76 4.76 12.32
07/09/2023 49 35,000 178,077 35,000 35,000 4.76 4.76 4.76 12.26
13/07/2023 56 35,000 174,600 35,000 35,000 4.76 4.76 4.76 12.53
24/05/2023 50 35,000 172,308 35,000 35,000 4.51 4.51 4.51 12.71
30/03/2023 55 35,000 172,692 35,000 35,000 4.26 4.26 4.26 12.68
23/02/2023 35 35,000 208,333 35,000 35,000 4.26 4.26 4.26 10.34
05/01/2023 49 35,000 212,333 35,000 35,000 3.76 3.76 3.76 10.14
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023