הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

פעילות בשוק מטבע חוץ

ריבית בחלון האשראי/ פיקדונות
פיקדונות 4%
אשראי 5%
בתוקף עד 29/02/24
ריבית בחלון האשראי/ פיקדונות
פיקדונות 4%
אשראי 5%
בתוקף עד 29/02/24

להלן פירוט ונתונים על פעילות בנק ישראל בשוק מטבע החוץ:

  • התערבות בשוק הדולר שקל

בנק ישראל יכול להתערב בשוק המט"ח על ידי קניית דולרים בשוק תמורת שקלים; זאת כדי למתן את ההשפעה השלילית של ייסוף השקל על האינפלציה והפעילות הכלכלית.

מצבו הטוב של המשק הישראלי והעודף בחשבון השוטף תורמים לייסוף של השקל ביחס לדולר ולמטבעות נוספים, מצב הפוגע בתעשייה המקומית וביצוא, שהוא אחד ממקורות הצמיחה העיקריים של המשק הישראלי.

התערבות בנק ישראל בשוק המט"ח מבוצעת בידי חטיבת השווקים: החטיבה רוכשת מט"ח בהתאם למדיניות שקובעת הוועדה המוניטרית. המדיניות נבחנת באופן שוטף על כל היבטיה – נחיצותה, יעילותה, עלותה וחלופותיה האפשריות.

  • עסקות החלף בשוק מטבע החוץ

במהלך חודש מרץ 2020, לנוכח התנודתיות המוגברת בשווקים הפיננסיים בעולם ומחסור בנזילות דולרית במשקים רבים, הודיע בנק ישראל כי החל בקשירת עסקות החלף (SWAP) דולר/שקל לטווח של שבוע מול בנקים מקומיים. הכלי נועד לספק לבנקים המקומיים נזילות דולרית.

ב-18.3.2020 הודיע בנק ישראל כי יקצה (Oבאותו שלב) עד 15 מיליארד דולרים לעסקות החלף מול מערכת הבנקאות המקומית גם לטווחים של למעלה משבוע. בנק ישראל ימשיך להפעיל כלי זה כל עוד לחצים המחסור בנזילות דולרית ימשיכו להיות גבוהים מאוד