הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

התאמות הדרושות בגין הדיווחים על מכשירים פיננסיים.

חוזר בנושא

התאמות הדרושות בגין הדיווחים על מכשירים פיננסיים.

תאריך פרסום: 10/03/1998
מספר חוזר: 1912
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 11/09/2023