הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מעבר מדיווח כספי מותאם לדיווח כספי בסכומים מדווחים והוראות מעבר לשנת 2004

חוזר בנושא

מעבר מדיווח כספי מותאם לדיווח כספי בסכומים מדווחים והוראות מעבר לשנת 2004

תאריך פרסום: 13/12/2004
מספר חוזר: 2150
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 19/09/2023