הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הוראת שעה - יישום בדוחות של תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי לשנת 2007 של דרישות גילוי מסוימות הנדרשות לפי נדבך 3 של באזל II

חוזר בנושא

הוראת שעה - יישום בדוחות של תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי לשנת 2007 של דרישות גילוי מסוימות הנדרשות לפי נדבך 3 של באזל II

תאריך פרסום: 18/12/2007
מספר חוזר: 2218
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 19/09/2023