הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

נוסח כתב ערבות לפי חוק המכר (דירות) הבטחת השקעות של רוכשי דירות תשל"ה 1974

חוזר בנושא

נוסח כתב ערבות לפי חוק המכר (דירות) הבטחת השקעות של רוכשי דירות תשל"ה 1974

תאריך פרסום: 19/12/2010
מספר חוזר: 2283
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 14/09/2023