הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הוראות מעבר לשנת 2011- אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים מסוימים

חוזר בנושא

הוראות מעבר לשנת 2011- אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים מסוימים

תאריך פרסום: 28/03/2011
מספר חוזר: 2299
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 14/09/2023