הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

ציון שם הספק והצגת כרטיס בעת ביצוע העסקה בדף הפירוט החודשי

חוזר בנושא

ציון שם הספק והצגת כרטיס בעת ביצוע העסקה בדף הפירוט החודשי

תאריך פרסום: 13/11/2011
מספר חוזר: 2314
מספר הוראה: 470
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 14/09/2023