הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

עדכון מתכונת פרסום הריבית הממוצעת על הלוואות לדיור במגזר השקלי הלא-צמוד

חוזר בנושא

עדכון מתכונת פרסום הריבית הממוצעת על הלוואות לדיור במגזר השקלי הלא-צמוד

תאריך פרסום: 01/01/2013
מספר חוזר: 2361
מספר הוראה: 451
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 13/09/2023