הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הערכה נאותה של סיכוני אשראי ומדידה נאותה של חובות

חוזר בנושא

הערכה נאותה של סיכוני אשראי ומדידה נאותה של חובות

תאריך פרסום: 30/04/2013
מספר חוזר: 2375
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 13/09/2023