הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הוראת שעה- יישום דרישות גילוי לפי נדבך 3 של באזל - גילוי בגין תגמול

חוזר בנושא

הוראת שעה- יישום דרישות גילוי לפי נדבך 3 של באזל - גילוי בגין תגמול

תאריך פרסום: 26/11/2013
מספר חוזר: 2404
תחום: דיווח כספי
נושא: זכויות עובדים
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 13/09/2023