הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

עדכון מבנה הדוח לציבור של תאגיד בנקאי ושל חברת כרטיסי אשראי

חוזר בנושא

עדכון מבנה הדוח לציבור של תאגיד בנקאי ושל חברת כרטיסי אשראי

תאריך פרסום: 28/04/2015
מספר חוזר: 2458
מספר הוראה: 637C (637-08)
תחום: דיווח כספי
נושא: שיפור השימושיות של הדוחות הכספיים
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 11/09/2023