הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הפרשה נוספת לחובות מסופקים

חוזר בנושא

הפרשה נוספת לחובות מסופקים

תאריך פרסום: 21/10/2015
מספר חוזר: 2482
מספר הוראה: 315
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 11/09/2023