הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

סוגי חשבונות ותנאים בהתקיימם לא תידרש חתימתו של לקוח על הסכם

חוזר בנושא

סוגי חשבונות ותנאים בהתקיימם לא תידרש חתימתו של לקוח על הסכם

תאריך פרסום: 06/03/2017
מספר חוזר: 2528
מספר הוראה: 367
תחום: אסדרה צרכנית
נושא: חשבונות בנק
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 07/09/2023