הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

תיקון מספר 2017-07 לקודיפיקציה של הFASB בדבר שיפור ההצגה של הוצאות בגין פנסיה והטבות אחרות לאחר סיום ההעסקה

חוזר בנושא

תיקון מספר 2017-07 לקודיפיקציה של הFASB בדבר שיפור ההצגה של הוצאות בגין פנסיה והטבות אחרות לאחר סיום ההעסקה

תאריך פרסום: 01/01/2018
מספר חוזר: 2551
מספר הוראה:
תחום: דיווח כספי
נושא: זכויות עובדים
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 07/09/2023