הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

התאמות נוספות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם וירוס הקורונה (הוראת שעה 250)

חוזר בנושא

התאמות נוספות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם וירוס הקורונה (הוראת שעה 250)

תאריך פרסום: 07/04/2020
מספר חוזר: 2615
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 06/09/2023