הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

יישום כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא הפסדי אשראי צפויים

חוזר בנושא

יישום כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא הפסדי אשראי צפויים

תאריך פרסום: 29/11/2020
מספר חוזר: 2634
מספר הוראה:
תחום: דיווח כספי
נושא: CECL
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 06/09/2023