הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הפסדי אשראי צפויים ממכשירים פיננסיים

חוזר בנושא

הפסדי אשראי צפויים ממכשירים פיננסיים

תאריך פרסום: 02/02/2021
מספר חוזר: 2650
מספר הוראה: 202
תחום: דיווח כספי
נושא: CECL
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 06/09/2023