הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

דיווח על אירועי כשל טכנולוגי ואירועי סייבר

חוזר בנושא

דיווח על אירועי כשל טכנולוגי ואירועי סייבר

תאריך פרסום: 25/11/2021
מספר חוזר: 2680
מספר הוראה: 366
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 06/09/2023