הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

1. עדכון דרישות הגילוי לפי נדבך 3 של באזל – גילוי על סיכון אשראי של צד נגדי והקצאת הון בגין התאמת שיערוך לסיכון אשראי 2 .עדכון הגילוי על סיכון אשראי בגין מכשירים נגזרים 3 .עדכון הוראות מעבר לשנת 2021

חוזר בנושא

1. עדכון דרישות הגילוי לפי נדבך 3 של באזל – גילוי על סיכון אשראי של צד נגדי והקצאת הון בגין התאמת שיערוך לסיכון אשראי 2 .עדכון הגילוי על סיכון אשראי בגין מכשירים נגזרים 3 .עדכון הוראות מעבר לשנת 2021

תאריך פרסום: 26/07/2022
מספר חוזר: 2720
מספר הוראה: 631-165-167
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 06/09/2023