הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הוראות מעבר לשנת 2022

חוזר בנושא

הוראות מעבר לשנת 2022

תאריך פרסום: 01/01/2023
מספר חוזר: 2733
מספר הוראה: 690-22.1-22.11
תחום: דיווח כספי
נושא: כללי
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 04/09/2023