הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

חשבונות משותפים - תנאי "היוותרות בחיים" וטיפול בחיובים קיימים לאחר הפטירה (מיום 13/06/23)

חוזר בנושא

חשבונות משותפים - תנאי "היוותרות בחיים" וטיפול בחיובים קיימים לאחר הפטירה (מיום 13/06/23)

תאריך פרסום: 13/06/2023
מספר חוזר: 2746
מספר הוראה: 434
תחום: אסדרה צרכנית
נושא: חשבונות בנק
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 26/09/2023