הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

נהלים למתן הלוואות לדיור (עדכון מיום 19/07/23)

חוזר בנושא

נהלים למתן הלוואות לדיור (עדכון מיום 19/07/23)

תאריך פרסום: 19/07/2023
מספר חוזר: 2755
מספר הוראה: 451
תחום:
נושא:

בעדכון זה נקבעו תיקונים אשר נועדו לשפר את תהליך ביצוע פירעון מוקדם של הלוואה לדיור, לרבות באמצעות הלוואה מתאגיד בנקאי אחר (מחזור משכנתה).

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 04/09/2023