הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

שינויים בתנאים של חובות של לווים בקשיים פיננסיים

חוזר בנושא

שינויים בתנאים של חובות של לווים בקשיים פיננסיים

תאריך פרסום: 19/10/2023
מספר חוזר: 2756
תחום: דיווח כספי
נושא: CECL
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 19/10/2023