הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

תקן סקירה 1 של לשכת רואי החשבון בישראל- סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות

מכתב בנושא

תקן סקירה 1 של לשכת רואי החשבון בישראל- סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות

תאריך פרסום: 30/06/2009
מספר מכתב: 200925
תחום: דיווח כספי
נושא: רואה החשבון המבקר
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 30/11/2023