הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הגבלות על מתן הלוואות לדיור - הבהרה לעניין תקופת המעבר

מכתב בנושא

הגבלות על מתן הלוואות לדיור - הבהרה לעניין תקופת המעבר

תאריך פרסום: 15/09/2013
מספר מכתב: 201324
תחום: אסדרה יציבותית
נושא: הלוואות לדיור
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 30/11/2023