הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

שאלות ותשובות - הנחיות המפקח על הבנקים - מגבלות למתן הלוואות לדיור

מכתב בנושא

שאלות ותשובות - הנחיות המפקח על הבנקים - מגבלות למתן הלוואות לדיור

תאריך פרסום: 17/07/2014
מספר מכתב: 201409
תחום: אסדרה יציבותית
נושא: הלוואות לדיור
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 30/11/2023