הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכתב המפקחת בנושא ערבות מגובה בפיקדון- הוספת תשובה לשאלה בקובץ שו"ת בנושא דרישות הלימות ההון

מכתב בנושא

מכתב המפקחת בנושא ערבות מגובה בפיקדון- הוספת תשובה לשאלה בקובץ שו"ת בנושא דרישות הלימות ההון

תאריך פרסום: 18/12/2017
מספר מכתב: 201719
תחום: אסדרה יציבותית
נושא: הלימות ההון ומינוף
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 30/11/2023