הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

דיווח לוועדת הכלכלה של הכנסת בהתאם לסעיף 5א3(ד)(2) לחוק הבנקאות(שירות ללקוח), התשמ"א- 1981

מכתב בנושא

דיווח לוועדת הכלכלה של הכנסת בהתאם לסעיף 5א3(ד)(2) לחוק הבנקאות(שירות ללקוח), התשמ"א- 1981

תאריך פרסום: 26/07/2020
מספר מכתב: 202030
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 28/11/2023