הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

חוק הבנקאות (שירות ללקוח)(תיקון מס' 34) (הגבלת עמלה בעד הגשת בקשה להלוואה לדיור), התשפ"ב- 2022

מכתב בנושא

חוק הבנקאות (שירות ללקוח)(תיקון מס' 34) (הגבלת עמלה בעד הגשת בקשה להלוואה לדיור), התשפ"ב- 2022

תאריך פרסום: 21/07/2022
מספר מכתב: 202229
תחום:
נושא:
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 03/10/2023