הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

צו הבנקאות (שירות ללקוח) (פיקוח על שירות סליקה צולבת של עסקאות פעילות אפליקציות – 2018-בכרטיס חיוב ושל עסקאות חיוב מיידי), התשע"ט התשלום הבנקאיות

מכתב בנושא

צו הבנקאות (שירות ללקוח) (פיקוח על שירות סליקה צולבת של עסקאות פעילות אפליקציות – 2018-בכרטיס חיוב ושל עסקאות חיוב מיידי), התשע"ט התשלום הבנקאיות

תאריך פרסום: 15/11/2022
מספר מכתב: 202242
תחום:
נושא: