הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

תקשורת של רואה חשבון מבקר עם הגורמים המופקדים על בקרת העל בתאגיד בנקאי

שם ההוראה

תקשורת של רואה חשבון מבקר עם הגורמים המופקדים על בקרת העל בתאגיד בנקאי

תאריך פרסום: 01/10/2010
מספר הוראה: 303
מספר חוזר: 2277
תחום: דיווח כספי
נושא: רואה החשבון המבקר
גרסה מס' חוזר מס' הורדת הקובץ
4 2145
5 2233
6 2264
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 15/04/2024