הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

טיפול בתלונות הציבור

שם ההוראה

טיפול בתלונות הציבור

תאריך פרסום: 30/09/2021
מספר הוראה: 308A
מספר חוזר: 2669
תחום: אסדרה יציבותית
נושא: ממשל תאגידי
גרסה מס' חוזר מס' הורדת הקובץ
1 2434
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 15/04/2024