הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

בקרות ונהלים לגבי הגילוי ובקרה פנימית על דיווח כספי

שם ההוראה

בקרות ונהלים לגבי הגילוי ובקרה פנימית על דיווח כספי

תאריך פרסום: 01/09/2008
מספר הוראה: 309
מספר חוזר: 2239
תחום: אסדרה יציבותית
נושא: ניהול ובקרה
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 15/04/2024