הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הערכה נאותה של סיכוני אשראי ומדידה נאותה של חובות

שם ההוראה

הערכה נאותה של סיכוני אשראי ומדידה נאותה של חובות

תאריך פרסום: 04/02/2021
מספר הוראה: 314
מספר חוזר: 2650
תחום: אסדרה יציבותית
נושא: סיכון אשראי
גרסה מס' חוזר מס' הורדת הקובץ
4 ----
5 1849
6 1918
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 15/04/2024