הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

רוטציה וחופשה רציפה

שם ההוראה

רוטציה וחופשה רציפה

תאריך פרסום: 01/01/2004
מספר הוראה: 360
מספר חוזר: 2127
תחום: אסדרה יציבותית
נושא: ניהול ובקרה
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 15/04/2024